köylü kızını sikerek bozdum

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

Merhaba arkadaşlar ben murat bakire bir kızı nasıl siktiğimi size anlatacağım,b?r köylü k?z?n?n b?k?rel?ğ?n? n???l ?ldğ?n? ?nl?t???ğ?m,kumr?l k?hve gözlü ç?k ?eks? b?k?şl?r? ?l?n b?r gen??m b?zen ??k?kt? k?zl?r? ?ert b?kt?ğ?md? el? ?y?ğ?n? d?l?ş?n ç?k ?lur n?rm?lde ??t?nbuld? y?ş?y?rum ?m? ??kerden yen? geld?ğ?mde memlekete g?tt?m b?z?m köyümüz b?y? büyük b?r köydür ney?e memlekete g?tt?ğ?m günlerde mev??m y?zd? bende b?z?m b?ğ b?h?e ?şler? ?le ?lg?lenmeye b?şl?d?m ?yn? z?m? ?b?m?n b?kk?l? v?r ?nu ?şlet?y?rdum köyde herke? b?rb?r?n? t?n?r ben ??t?nbuld?n geld?ğ?m ?ç?n hemen göze b?tt?m b?r gün b?kk?l? güzel m? güzel t?tl? m? t?tl? ?k? t?ne k?z geld? b?t?ne ?? e?mer b?r? ??r?ş?nd? yengemde k?zl?r? b?kt?ğ?m? ?nl?m?şk? ne b?k?y??un el?n k?zl?r?n? ded?. Bende b?z?m köyde bu k?d?r güzel k?z v?rm?yd? yenge ded?m ?d? k?m ?lduk?lr?n? ?öyled? ??l?nd? ç??uklukl?r?n? b?l?r?m ?m? bu k?d?r büyüy?ekler? ?kl?m? gelmezd? k?zl?rd?n e?mer ?l?n ?le ç?k ?çl? ?çl? b?k?şt?k b?r?z gerçekten müth?ş b?r k?zd? erotik hikayeler escort bayan y?ne b?r gün b?z?mk?ler b?ğ? b?h?eye g?tt? ben b?kk?ld? k?ld?m b?rde b?kt?m ? e?mer k?z y?nl?z geld? k?z 1,60 b?yl?r?nd? ??y?h ??çl? ??y?h el? gözlü m??um yüzlü m?ny?n t??l? b?r k?zd? gözler?nden neden geld?ğ?n? ?nl?m?şt?m b?n? y?kl?şm?k ??t?y?du e t?b? bende ?n? ?çer? g?rd? h?ç ?lm?d?k ?lm?d?k şeyler ??ru? duruy?du ve gözler?m?n t? ?ç?ne b?k?y?du.İy??e n?yet?n? bell? etm?şt? bende bur?y? neden geld?n ded?m h???ç b?kk?l? ded? b?şk? ded?m ?en? görmeye ded? b?şk? ded?m ?ev?? veremed? ve ?u?tu bende ?nu el?nden tutu? büyük buzd?l?b?n?n ?rd?n? çekt?m ve dud?kl?r?n? y???şt?m b?r ?n nefe? ?ld? ve h?ç y??m?y???k??n z?nnett?m ded? bende ?en? . ?lk günden ber? ö?mek? ??t?y?rum ded?m ve yuk?r?y? ç?k ded?m evde k?m?e y?ktu ? yuk?r? ç?kt? ende b?kk?l? k?tley?? yuk?r? ç?kt?m ?çer? g?rd?m ?y?kt? duruy?du buyur ?tur ded?m ?d? ??elem v?r ?rk?d?ş?m bekl?y? ded? nerde ded?m köşen?n b?ş?nd? ded? meğer?e ?dd?y? g?rm?şler ?d? b?z? küçükyalı escort gözlüy?rmuş ??md?n b?kt?m k? ?rk?d?ş? köşede bekl?y?r ?y? ded?m bende ?en? geç b?r?km?y?y?m ded?m ve b?ynun? ??r?ld?m del? g?b? ö?üşüy?rduk hemen yere y?t?rd?m ve dev?m ett?m ü?tündek?ler? ç?k?rm?y? ç?l?ş?y?dum ? ??e b?n? engel ?lm?y? ç?l?ş?y?du y?d? n?zl?nm?k ??t?y?du herney?e ben bunu ?lt?m? ?ld?m bel?nden k?vr?d?m kend?me d?ğru b?r çekt?m ?n?n?n vü?udund?k? bütün kem?kler b?r ç?t?rd?t? sikiş hikayeleri ne ?ldu k?z ded?m, y?k b?şey ded? eller?n? memeler?ne d?ld?rd?m ? k?d?r d?r? ve ?ürüz?üzdü k? ?nl?t?m?m memeler?nden ?ş?ğ? d?ğru ?nd?kçe k?z hey??nl?n?y?r ve k?vr?n?y?rdu köyde k?zl?r ş?lv?r g?b? b?şey g?yerler b?z?m ?rd? ?nu ?ş?ğ? çekt?m dur ded? y??m? ne ?lur?un ded? bende bur?y? k?d?r geld?n b?ş? g?tme??n hem ben ç?k ??t?y?rum ??n? ?ş?ğ?m ded?m ?ç?nde d?ntell? ve bey?z b?r kül?t v?rd? göbeğ?nden ?ş?ğ? y?l?y?r?k k?kl?y?r?k kül?tunu d?şler?mle ç?k?rd?m ?m?n? b?r k?kl?d?m ??nk? kurtköy escort ç?çek g?b? k?kuy?rdu ??çl?r? ??m??y?h vü?udu bembey?z ?üt g?b?yd? ?m??ğ? ??e d?h? yen? yen? k?ll?nm?şt? b?şl?d?m y?l?m?y?.Porno İzle. ?nleme ?e?ler? ?y??e bel?rg?nleşt?.Hemen dud?kl?r?n? ç?kt?m ve ö?üşürken . ?şk?m ??n? ??km?k ??t?y?rum ded?m ?e? ç?k?rm?d? ??k?m?n b?ş?yl? ?m?n?n dud?kl?r?n? b?d?n? y???y?dum b?şl?d?m z?rl?m?y? d?h? b?k?re ?lduğu ?ç?n ç?k ??? çekt?ğ? yüzünden ?nl?ş?l?y?rdu ben?e zevk ?lm?n?n ?eş?ndeyd?m t?m gözler?n? k???tt? ve ben bütün h?şm?ml? k?z? kökled?m öyle b?r ç?ğl?k ?tt? hemen ?ğz?n? k???tt?m ?ç?ne g?d?? geld?kçe ç?ğl?kl?r? ?z?ld? ve ve y?t?ğ? b?yg?n g?b? ?ere ?er?e ?er?ld? h?ç k???rd?m?y?du b?r?z ürktüm kul?kl?r?n? eğ?ld?m ?şk?m n???l??n ded?m b?n? ??r?ld? ?nl?d?m k? zevkten kend?nden geçm?ş orgazm hikayeleri bende g?d?? gelmeye dev?m ett?m b?ş?l???kken ç?k?rd?m ve memeler?n?n üzer?ne d?ğru b?ş?ld?m ?d? el?yle ben?m döller?m? vü?udun? ?ürüy?rdu hemen k?lkt?m ve ??k?mde k?n v?rd? ?d? hemen t???rl? ü?tünü b?ş?n? düzeltt? ve ?y?ğ? k?lkt? gel?? dud?kl?r?m? b?r d?h? y???şt? ?rt?k k???m??n dey?? k???m?n b?r y?z? ben?mle ??k?şerek geç?rd? bende ç?k mutluydum ?d? ş?md? ??t?nbuld?y?m duydumk? ?m???ğlun? ?özlem?şler ?m? kend??? h?l? benle y?tm?k ??t?y?r.porno hikaye

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın